Ζ.1. Οι σταθμοί στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους

Ποια χαρακτηριστικά, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από την πάροδο εκατοντάδων χιλιάδων ετών, έδωσαν στην ανθρωπότητα την δυνατότητα να οργανώνεται σε κοινωνίες με τον τρόπο που βιώνουμε σήμερα; Για να απαντήσουμε θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στους τόμους της Ιστορίας της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και να παρατηρήσουμε την διαδρομή της ανθρωπότητας από την κατάσταση του ζώου προς αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος. 

Έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε κάποιους σταθμούς και από κάθε έναν να δώσουμε τον τίτλο σε έναν αντίστοιχο τόμο της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτοί οι τόμοι, όσο κινούμαστε αντίστροφα στον χρόνο, γίνονται όλο και πιο μεγάλοι, καλύπτουν δυσνότητα χρονικά μεγέθη, ωστόσο οι σελίδες τους παραμένουν άγραφες και περιλαμβάνουν μόνο λίγες προτάσεις εδώ κι εκεί στις οποίες καταγράφονται τα λιγοστά ευρήματα. Επιπλέον, τα όρια καθενός από αυτούς τους τόμους είναι στην πραγματικότητα ασαφή και έτσι ο προσδιορισμός τέτοιων ορίων αποσκοπεί μόνο στο να παρουσιάζει με συμβολικό τρόπο τις γνώσεις μας για τα σημεία σταθμούς στην εξέλιξη του είδους. 

Η Ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους μπορεί να χωριστεί στους εξής τόμους:
Τόμος Α’Τα θηλαστικά που ορθώνονται στα δύο πόδια (περίπου πριν 4.000.000 χρόνια).
Τόμος Β’Τα δίποδα θηλαστικά που χρησιμοποιούν εργαλεία (περίπου πριν 2.000.000 χρόνια).
Τόμος Γ’Τα δίποδα θηλαστικά που χρησιμοποιούν την φωτιά (περίπου πριν 1.000.000 χρόνια).
Τόμος Δ’Τα δίποδα θηλαστικά που χρησιμοποιούν δομημένο λόγο (περίπου πριν 50.000 χρόνια[1]).
Τόμος Ε’Τα δίποδα θηλαστικά που αυτοαποκαλούνται άνθρωποι καλλιεργούν την γη και εκτρέφουν ζώα (περίπου πριν 10.000 χρόνια).
Τόμος Στ’Ο σύγχρονος πολιτισμός των ανθρώπων (περίπου πριν 6.000 χρόνια).

[1] Η δυνατότητα χρήσης του αναπνευστικού συστήματος και για την ομιλία, εκκινήθηκε πριν από 1.500.000 χρόνια όταν τα ανθρώπινα όντα άρχισαν να εφυδρώνονται από πόρους του δέρματος που αναπτύχθηκαν σε όλο το σώμα. Έτσι, αυτά τα όντα απέκτησαν την δυνατότητα να κινούνται άνετα στην ζέστη ενώ, ταυτόχρονα, απελευθερώθηκε το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα διευκολύνοντας τις προσπάθειες για την παραγωγή επικοινωνιακών ήχων. Η τελευταία καθοριστική εξέλιξη όσο αφορά την ομιλία, εμφανίστηκε στο δικό μας εξελικτικό στάδιο με την μετατόπιση της διακλάδωσης λάρυγγα-φάρυγγα  προς τα κάτω ενισχύοντας την ανάπτυξη των φωνητικών χορδών και την δυνατότητα παραγωγής των φωνητικών ήχων που διαθέτουμε ως σύγχρονοι άνθρωποι. Η ομιλία ως μέσο επικοινωνίας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου και στην, μέχρι σήμερα, βιολογική εξέλιξη του είδους.