Β.3. Μερικά στοιχειώδη ψέματα / «Γνωρίζουμε»

Είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία ο νους μας μάς επιτρέπει να γνωρίζουμε. Ο νους μας έχει περιορισμένες δυνατότητες. Είναι ένας ζωικός νους. Το γεγονός ότι είμαστε πιο έξυπνοι από ένα γουρούνι δεν αποδεικνύει ότι είμαστε έξυπνοι. Όμοια όπως και το γουρούνι δεν ορίζεται ως έξυπνο επειδή είναι πιο έξυπνο από έναν βάτραχο.
Από όση γνώση έχουμε κατακτήσει ως ανθρωπότητα, ο καθένας μας είναι σε θέση να γνωρίζει ένα μικρό μόνο μέρος της και αυτό μόνο για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του.
Ως ανθρωπότητα διαρκώς αποδεικνύουμε την ανικανότητά μας να διαμορφώσουμε αξιοπρεπείς κοινωνίες οι οποίες να παρέχουν ισορροπία μακροπρόθεσμα, τόσο μεταξύ των ανθρώπων όσο και μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Γνωρίζουμε πολύ λίγα σχετικά με την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να γνωρίζουν το παραμικρό για κάτι τέτοιο.

War Games: The Enemy Above