Β.3. Μερικά στοιχειώδη ψέματα / «Η ανθρωπότητα αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα της φύσης»

Είναι μάλλον απίθανο η φύση να ενδιαφέρεται να πετύχει οτιδήποτε ή γενικότερα να θέτει οποιονδήποτε σκοπό. Η φύση υπάρχει ως μια αλυσσίδα πρόσκαιρων ισορροπιών.

Μελέτη εμβρύου μέσα στην μήτρα από τον Leonardo Da Vinci (1510)