Α. Θεωρία πρίν από την δράση / 1. Ανθρώπινη Φύση

Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους έχει βασιστεί στην αναπτυσσόμενη ικανότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν λέξεις προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αντιμετωπίζουν τις σύνθετες ανάγκες που απαιτεί η δημιουργία κοινωνιών.
Καθώς είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για κοινωνική εξέλιξη δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να την συνδέουμε με την επιδίωξη για την βιολογική εξέλιξη του είδους μας κατά τρόπο ο οποίος να διευρύνει τις λεκτικές, νοητικές ικανότητές του.


"Η χρήση του λόγου για τις ανάγκες της κοινωνικοποίησης έχει υπάρξει ο κύριος μηχανισμός βιολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας.

Στις υπάρχουσες συνθήκες, όπου το άτομο ακολουθεί ασθμαίνοντας ένα διαρκώς επιταχυνόμενο περιβάλλον το οποίο ορίζεται από την τεχνολογία, η εγρήγορση του λόγου είναι το μόνο όπλο στην φαρέτρα ενός επαναστάτη.

Καμμιά κοινωνική αποδοχή όπως την έχουμε διδαχτεί ή πιστέψει δεν είναι πια χρήσιμη. Από το ατομικό μέχρι το παγκόσμιο, ο λόγος πρέπει να διεκδικήσει -μέσα από την ανάλυση και την περιφραστικότητα- νέες διδαχές κοινωνικοποίησης και συνύπαρξης."

"The use of discourse for the needs of socialization has been the basic mechanism of the biological evolution of humanity.

Under the circumstances in which the individual follows breathlessly an accelerating environment as defined by technology, the wakefulness of discourse is the most valuable weapon in the quiver of a revolutionary.

No social acceptance that we have been taught or we have believed in is useful any longer. From the personal to the global level, the discourse has to claim -through analysis and periphrasis- new doctrines of socialization and co-exhistence."