Α. Θεωρία πρίν από την δράση / 2. Το Σύστημα

Το υπάρχον σύστημα λειτουργεί από τις ανάγκες του εμπορίου, προβάλοντας και αναπαράγοντας πεποιθήσεις για την ευτυχία και την ευημερία οι οποίες εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.
Αυτό το σύστημα δεν έχει λόγο να αναπτύξει διαλεκτικούς τρόπους οι οποίοι δεν είναι χρήσιμοι στην λειτουργία του ή μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνοι για αυτό.
Το εμπόριο δεν ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη συνθετότητα και θα προτιμούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα να βρίσκεται τοποθετημένη μέσα σε συγκεκριμένες αναγνωρίσιμες ομάδες συμπεριφορών. Γι αυτό χρησιμοποιεί απλές ανθρώπινες ανάγκες ως αφετηρία προκειμένου στην συνέχεια να τις υπερβάλει και να τις παρουσιάζει ως τις σημαντικότερες ακόμα και ως τις μοναδικές.
Με το πέρασμα του χρόνου το εμπόριο έχει επιτύχει να επιβάλλει έναν τρόπο επικοινωνίας ο οποίος πραγματικά τοποθετεί τους ανθρώπους σε κουτιά μέσα από τα οποία διατηρούν την ικανότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους μόνο συνθήματα, αντί να αναπτύσσουν διάλογο.


Η αφίσσα είναι μέρος της δράσης «Προσοχή! Το μήνυμα που ακολουθεί είναι διαφημιστικό»

"Warning! The following message is an advertisment*

Desire for wealth and power constitutes a severe type of mental illness

* Communication through the use of slogans constitutes a way of communication imposed by advertisement. Thus the power of advertisement is great, as slogans are now the main way of interaction in all levels of society. The vindication of a different quality in communication may be considered as Anti-Advertising, contradicting the attempt to create slogans from another starting point, or by deconstructing the existing ones. It is a vindication of a form of communication for which the analysis of the complexity of human exhistence and social behaviour will be required, through circuitous speech. Slogans and promotional speech constantly form an accelerating environment of falsehood, which is tumbling humanity towards the direction it rose from. Analytical language, when produced as well as comprehended, forms a decelerating environment of knowing oneself and others, which exclusively has the ability to boost humans to evolve."