Β.3. Μερικά στοιχειώδη ψέματα / «Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ον»

Ο άνθρωπος είναι ένα ακόμα ον σε διαδικασία διαρκούς εξέλιξης. Η ανάπτυξη δε της νόησης, κατά τρόπο ο οποίος να του επιτρέπει να έχει συνείδηση της ύπαρξής του, αποτελεί μια συγκυρία τόσο πρωτόγνωρη όσο πρωτόγνωρη υπήρξε πριν 2 δισεκατομμύρια χρόνια η δημιουργία της ζωής. Αυτή η συνείδηση επομένως δεν μπορεί παρά να είναι μια πρωτόγονη συνείδηση στην αρχή της εξελικτικής της πορείας, η οποία υπό κάποιες συνθήκες ίσως συνεχιστεί ελάχιστα ή υπό άλλες επί μακρόν.


Arthropods Will Rule Again